Årsmøte 2015

Lørdag 21. mars 2015,  11:00 - 16:00

Innkalling til årsmøte 2015
LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Innkalling til årsmøte i Landsforeningen for Huntingtons Sykdom 2015.

Årsmøtet holdes på  Clarion Hotel Royal Christiania  lørdag 21. mars  kl.11.00

Publisert 15.06.2015 20:01:17

Saksliste

    1. Velkommen ved leder Carl Dversnes

    2. Valg av møteleder

    3. Valg av referent

    4. Godkjenning av innkalling

    5. Godkjenning av sakslista

    6. Årsberetning ved leder Carl Dversnes

    7. Regnskap ved kasserer Geir Viksund

    8. Årsmelding fra fylkeslagene

    9. Innkomne forslag

   10. Valg av nytt styre 

 

På årsmøtet 2015 er følgende i styret på valg;

Leder   Carl Dversnes

Kasserer  Geir Viksund

Sekretær  Øyvinn Østvoll

Varamedlem   Monika Guttulsrød

Varamedlem  Janne Brudeseth

 

Saker som skal behandles på årsmøtet sendes Carl Dversnes  innen 7. mars

 

For styret

Øyvinn Østvoll

sekr     

Til toppen