Statsbudsjettet 2018 - en gladnyhet!

Vår leder, Ane Mygland, kommer med denne gladnyheten for Fagnettverk Huntington.
I Statsbudsjettet for 2018 er 5 millioner er videreført.

- Dette er gode nyheter for alle som er berørt av Huntington i Norge. Landsforeningen (LHS) sitter i Fagnettverket og påvirker utviklingen. Vi har fortsatt mye ugjort, og vi ser at ting tar tid, men med fortsatt hardt arbeid for å øke og vedlikeholde kompetansen for alt helsepersonell, opplever vi at vi er på god vei, sier en optimistisk Ane til nettsiden vår.

Her er teksten i budsjettet

Side 177 post 75 Andre kompetansetiltak   Fagnettverk Huntington

Formålet med bevilgningen er å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntingtons sykdom og deres familier. Bevilgningen skal sikre drift av landsdekkende fagnettverk for kompetanse på kommunal tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester til pasienter med Huntingtons sykdom og en egen Web side etter modell fra ParkinsonNet. 
Midlene skal gå til administrasjon av Fagnettverk Huntington bestående av Landsforeningen for Huntington, Senter for sjeldne diagnoser (SSD/Oslo universitetssykehus (OUS), Helse Sør-Øst RHF (eier av SSD), NKS Kløverinstitusjoner og de fem ressurssentrene fordelt geografisk over hele landet; NKS Grefsenlia i Oslo, Preste- heia omsorgssenter i Kristiansand, Ranheim Helse- og velferdssenter i Trondheim, Knorrebakken boenheter i Harstad kommune og NKS Olaviken Alderspsykiatrisk sykehus på Askøy utenfor Bergen. 
Alle ressurssentrene har etablert kontakt med Landsforeningen for Huntington (LHS) lokalt, og er godt i gang med å etablere fagnettverk i sin region med egne nettverksmøter, veilede og dele 
kunnskap med kommuner som har ansvaret får pasienter med Huntington sykdom og deres pårørende. Fagnettverket har en egen nettside som nå skal videreutvikles. En god nettside er et viktig virkemiddel for å nå de som har behov for informasjon om Huntington sykdom og tilbudet fra ressurssentrene.Det oppfordres til et samarbeid med andre kompetansemiljø, f.eks. utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i hver t fylke.  I 2017 fikk fagnettverket Huntington utbetalt 5 mill. kroner. Det foreslås å videreføre tilskuddet til Fagnettverk Huntington i 2018.

Publisert 17.09.2020 23:55:42

   
Til toppen