Endelig – Lys i tunnelen - fantastisk gjennombrudd for HS-forskningen

For english text click here

24. og 25. april var LHS var representert på 25 års jubileet til vår søsterorganisasjon i Danmark.  En av verdens fremste forskere på Huntington – Michael Hayden fra University of British Columbia, Vancouver,  deltok fredag på en vitenskaplig konferanse på Københavns universitet.  Lørdag snakket han til mer enn 100 deltakere fra den danske HC-foreningen da jubileumsdagen ble markert i København. Hayden møtte full av optimisme og med svært gode nyheter for alle som er berørt av HS.  -Jeg er en konservativ mann og har aldri tidligere sagt dette, men jeg synes det er riktig å dele denne optimismen med dere, sa han i innledningen til foredraget om sine siste forskningsresultater. Gjennom å blokkere enzymet Caspase 6 har forskerne i Canada hindret sykdommen å utvikle seg hos de såkalte YAC 128 musene.  Disse ble behandlet svært tidlig i sykdomsforløpet.

Neste skritt nå er å gjøre tilsvarende forsøk på pasienter.  Hayden ønsker å gjøre et omfattende forsøk på pasienter flere steder i verden.  Landsforeningen i Norge har direkte kontakt med ham og vil gjøre alt vi kan for å bidra til at pasienter her i landet får være med i forsøket, når det starter opp om et års tid.  

Publisert 08.06.2015 16:31:51

LHS fikk et eksklusivt intervju med Hayden.   

Hayden – There`s light at the end of the tunnel! Klikk her for å se intervju.
 
Du finner en mer utførlig artikkel her:
Micael Hayden er født i Sør-Afrika.  Som ung lege-student kom han i kontakt med mennesker som hadde en uhelbredelig nevologisk lidelse.  I starten visste ingen hvilken sykdom det var.  Etter hvert som han lærte og forsto at dette var Huntington sykdom ble han mer og mer interessert og involvert i arbeidet for pasienter og deres familier.  Hele sitt yrkesaktive liv har 57 år gamle Hayden jobbet med pasienter og forsket for å knekke koden som kan avsløre hvorfor Huntington fører til celledød i hjernen.  På grunn av trøbbel med myndighetene i apartheid-regimet i Sør-Afrika valgte han å flytte til USA og siden til Vancouver i Canada, der det bor mange Huntington pasienter. 

De siste 10 årene har Hayden og hans forskerteam arbeidet med å avle frem mus som får implementert det menneskelige HS-genet.  Disse musene er det nærmeste vi kommer den mennesklige varianten av Huntington. 

Hayden har i flere år hatt en antagelse om at det ikke er klumpingen av Huntingtin (Htt) som er hovedproblemet ved HS, men den klippingen som foregår i cellene for å kvitte seg med protein-klumpene.  Htt er det lengste proteinet vi har - det består av 3444 "byggesteiner".  I cellene har ulike enzymer som oppgave å aktivere, stoppe og noen ganger klippe proteinene.  Enzymet Caspase 6 har en "nøkkel" som gjør at det kan klippe forlenget Htt på en helt bestemt plass, aa586.  Hayden oppdaget at når Htt ble klippet over akkurat her, beveget den avklippede delen seg inn i cellekjernen og forårsaket overaktivering og tilslutt celledød.  Når han hindret proteinet i å bli klippet på aa586 klarte cellen å frakte Htt-bitene ut cellen og dermed kvitte seg med "avfallet".  

De aller siste forskningsresultatene fra Vancouver viser at man ved å blokkere Caspase 6 i YAC musene har forhindret sykdommen i å utvikle seg.  Musene ble behandlet svært tidlig i sykdomsforløpet og Hayden vet ennå ikke hvilken effekt behandlingen vil ha for mus som er kommet lenger ut i sykdommen.  Dette er noe man forsker på akkurat nå. 

Hayden har i sine forsøk benyttet medisin som allerede finnes på markedet.  Det er  brukt to ulike medikamenter som henholdsvis brukes av Alzheimer og Parkinson pasienter klart å blokkere Caspase 6.  At medisinen allerede er godkjent for bruk er en svært god nyhet.  Det innebærer at man kun trenger godkjenning for å starte forsøk med medikamentene i forhold til en annen lidelse.  Forskerene i Vancouver er i gang med å planlegge neste skritt - forsøk med pasienter.  Hayden tror det vil være mulig å komme igang i løpet av 2010.  Forsøkene vil bli utført flere steder i verden samtidig og vil bare være aktuelt for pasienter som er tidlig i sin sykdom. 

Til toppen