Ny utgave av veilederen om Huntingtons sykdom

Ny utgave av veilederen om Huntingtons sykdom

Senter for sjeldne diagnoser har skrevet en ny utgave av trykksaken "Veileder om Huntingtons sykdom" (HS). Veilederen skal være en hjelp i hverdagen for både fagfolk, personer med HS, og deres pårørende. Den forteller hva Huntingtons sykdom er, hvilken behandling og oppfølging som er tilgjengelig, og de vanligste utfordringene man kan møte.

Veilederen bygger på kunnskap og erfaringer som er samlet gjennom mange år fra fagmiljøene i Norge og Landsforeningen for Huntingtons sykdom. Veilederen inneholder også informasjon fra nyere faglitteratur og forskning.

Les mer her:.