Huntingtonforskere møttes i Oslo

Landsforeningen for Huntington sykdom var 2. og 3.mars tekniske arrangører av det største forskermøtet på HS vi har hatt her i landet.  Rundt 25 forskere satte hverandre i stevne for å drøfte om det er vitenskapelig grunnlag for å igangsette et forsøk med Memantine (Ebixa) på Huntington-pasienter.

Publisert 08.06.2015 16:27:43

Møtet samlet flere av de fremste HS-forskerene fra hele verden.  Julie Stout hadde reist lengst av alle og kom fra Melbourne i Australia for å delta.  Andre deltagere var Michael Hayden og to av hans kolleger fra Canada, Stuart Lipton, mannen som først utviklet Memantine, fra California. Det europeiske huntington nettverket var også godt representert med blant andre Bernhard Landwehrmeyer, Ralf Reilman og Sarah Tabrizi. 

- Dette har vært et viktig møte på mange måter, oppsummerer leder Astri Arnesen.  Norge er i HS sammenheng en utkant.  Vi fikk en anledning til å vise at vi besitter mennesklige, faglige og øknomiske ressurser.  -Det er svært gledelig at leder for Nevrologisk avdeling på Universitetssykehuset i Oslo (tidligere Rikshospitalet og Ullevål sykehus) Espen Dietrichs er aktivt med i det arbeidet som pågår.  - Jeg tror Norge nå blir ansett å kunne være en god bidragsyter i et videre samarbeid. 


Møtet ga ikke et endelig svar på om og når det blir systematisk utprøving av Memantine i forhold til HS.  Men fagfolkene fikk drøftet viktige spørsmål og mange la frem dokumentasjon fra tidligere forskning. Begge de to dagene var preget av ivrige diskusjoner og aktiv deltagelse.  Konklusjonen er at mye tyder på at det bør igangsettes et forsøk, men det gjenstår en del arbeid før man eventuelt kan sette igang.  Det er heller ikke avklart hvordan forsøket kan finansieres.  - Vi er veldig glad for at Dan van Kammen fra CHDI deltok på møtet.  Han lovte ingen penger til prosjektet, men
lyttet interessert. -Jeg håper det vil være mulig å få CHDI og Euro-hd til å finansiere ihvertfall deler av prosjektet, sier Arnesen.  


Forskerne var enige om å møtes igjen i september i forbindelse med den europeiske Huntingon konferansen i Praha.  I mellomtiden skal mer dokumentasjon på bordet og data analyseres. - Magefølelsen min er at det blir et forsøk på pasienter, fortsetter Arnesen.
Sannsynligvis blir det ikke så veldig mange deltagere i første omgang, kanskje opp mot 20 personer fra Norge. - Men, vi må avvente nytt møte i september før vi med sikkerhet kan si om forsøket blir realisert. 

Også Jan Frich fra Oslo Universitetssykehus er positive til arbeidet. - Det er bra at vi gjør et grundig forarbeid, sier Frich til LHS.  - Vi må ha en berettiget tro på at Memantine kan ha positiv effekt i forhold til sykdomsutviklingen før vi lar pasienter og fagfolk bruke tid og energi på et forsøk som dette. - Dersom det blir noe av forsøket, ønsker vi å delta med norske pasienter, avslutter Frich. 

Til toppen