Stor forskerkonferanse i Palm Springs, USA

Nylig var rundt 300 Huntingtonforskere samlet i Palm Springs i California. Professor Jan Frich fra Oslo Universitetssykehus deltok på konferansen.  Han har for tiden permisjon fra  jobben ved UiO og jobber i USA.  Jan Frich rapporterer fra konferansen her på vår nettside.  I tillegg finner du mer på http://no.hdbuzz.net/

Publisert 18.09.2015 15:07:22

Den årlige konferansen om forskning om behandling ved HS fant sted i Palm Springs i California, 26.-28. februar 2014, hvor 300 forskere var samlet. Det meldes om at legemiddelindustrien viser stor interesse for forskning om HS. På konferansenble det presentert nye studier av hjernen og hjernefunksjon hos HS-pasienter. Man er på sporet av andre gener som synes å påvirke debutalder for sykdommen, noe som i fremtiden kan være et mulig angrepspunkt for behandling. Det ble presentert nye metoder for å måle nivået av huntingtin i blod og spinalvæske. Huntingtin er det proteinet som endrer funksjon som følge av mutasjonen. Denne teknologien er et gjennombrudd, ettersom det å kunne gjennomføre slike målinger vil ha stor betydning ved studier på genbærere som enda ikke har utviklet symptomer og hvor man ikke kan måle utviklingen av symptomene. Det ble lagt frem foreløpige observasjoner fra PET-studien av PDE10 ved HS, som gjennomføres ved Karolinska Institutet og flere norske personer har deltatt i. Rapporter fra de tre dagene på HDBuzz er nå oversatt til norsk på nettstedet HDBuzz:

http://no.hdbuzz.net/

Til toppen