Vaktskifte ved Nevrologisk avdeling, Oslo

Foto: Lasse Pihlstrøm og Jan Frich, Nevrologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus.
Foto: Lasse Pihlstrøm og Jan Frich, Nevrologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus.

Vaktskifte ved Nevrologisk avdeling

Av Jan Frich, overlege/professor. Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus /Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Fra januar 2018 overtar dr. Lasse Pihlstrøm Huntington-poliklinikken ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Vi har jobbet sammen på poliklinikken den siste måneden. Jeg kjenner Lasse Pihlstrøm gjennom mange år som en dyktig kollega, og jeg kunne ikke fått en bedre etterfølger enn ham. Han har erfaringer med bevegelsesforstyrrelser, har doktorgrad i nevrogenetikk og forsker på demens.

Andre arbeidsoppgaver venter i 2018, men det er samtidig vemodig å gå videre. Det er snart 10 år siden jeg kom inn i Huntington-feltet og gikk i lære hos dr. Arvid Heiberg. Dette har vært innholdsrike år. Et eget fagnettverk er blitt etablert og fem ressurssentra for helse- og omsorgstjenestene i kommunen er utviklet. Bedring av kompetansen og tilbudet i kommunene har fått betydning for mange. Rehabiliteringsprogrammene ved Vikersund kurbad og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad som ble startet i 2010 er attraktive og mange har stort utbytte av å delta i disse. De kliniske fagmiljøene har vokst, vi er blitt et større team, med nye og engasjerte medarbeidere. Vi har en god dialog med samarbeidspartnere i Europa og i andre deler av verden. Det er blitt forsket mer på HS i Norge, og Merethe Røthing og Marleen van Walsem har begge tatt sine doktorgrader om ulike sider ved sykdommen.

Mange har deltatt i REGISTRY-studien (Huntington-registeret) og har gjennom årlige kontroller gitt viktige bidrag. Det er flere eksempler på at norske kliniske data og blodprøver er blitt brukt til å utvikle ny kunnskap. Noen har også deltatt i prosjekter som har vært viktige deler i et større byggverk på vei mot bedre helsetjenester og bedre og mer effektiv behandling. Takk skal dere ha! REGISTRY er avsluttet, og vi arbeider med å få etablert den neste versjonen i Norge, kalt Enroll-HD. Planen er at Enroll-HD skal starte opp i løpet av 2018.

I skrivende stund kan vi spesielt glede oss over meldingene som kom i desember 2017 om IONIS-HTTRx studien. Dette er en fase I/II studie, hvor resultatene viser at konsentrasjonen av mutert Huntingtin blir redusert i spinalvæske som følge av behandling med «antisense oligonukleotid» (ASO). Det gir håp om at vi skal få oppleve en effektiv kurativ behandling for HS. Det skal nå gjennomføres en større fase III studie med flere hundre deltakere for å avklare kliniske effekter av slik «genblokkerende behandling». Vi venter alle i spenning på utfallet av dette og andre spennende initiativ.

Diagnoser er enkle merkelapper: G10 – Huntingtons sykdom. HS er så uendelig mye mer enn en diagnose. Jeg har sett uante livskrefter utspille seg i møte med sykdommen, jeg er imponert over alle som ser muligheter i møte med store utfordringer, og jeg har gledet meg over øyeblikk hvor vi sammen har sett det komiske i det vanskelige – på tross av diagnosen. Takk for alt dere har lært meg gjennom disse årene. Det har vært en god vakt.

 

Foto: Lasse Pihlstrøm og Jan Frich, Nevrologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus. 

Publisert 22.12.2017 22:33:23

Til toppen