Innkalling til årsmøte i Landsforeningen for Huntington sykdom Nordland, Troms og Finnmark.

Fredag 1. mars 2019,  17.30  — Lørdag 2. mars 2019

Det innkalles til Årsmøte i Landsforeningen for Huntington sykdom Nordland, Troms og Finnmark fredag 1. mars og lørdag 2. mars 2019 i Tromsø i Fylkesbygget Strandvegen.

 

Fredag legges det opp til et program med aktuelle forelesninger/orienteringer og lørdag selve årsmøtet.

Fredag 1.mars.

Kl 1730 Velkommen v/leder Terje Olsen

Kl 1740. Leder i Landsforeningen for Huntington sykdom Ane Mygland orienterer om  Landsforeningens arbeid både internt i organisasjonen og hvordan det samarbeides med andre aktører.

Kl 1830 Pause

Kl 1840. Psykiatrisk sykepleier Anne Nordgaard Salamonsen innleder til samtale under temaet: Å leve i en familie med Huntington sykdom.

Vi tenker å avslutte på fredag kl 2000.

 

Lørdag 2. mars

KL 0930. Informasjon fra Medisinske genetisk avdeling og lærings- og mestringssenteret ved UNN HF.

Uavklart hvem som møter derfra.

Kl 1015. Pause

Kl 1025. Årsmøte i Landsforeningen for Huntington sykdom Nordland, Troms og Finnmark.

Saksliste til Årsmøtet:

Valg av møteleder og referent.

Årsberetning.

Regnskap.

Eventuelt

Valg.

Saker som ønskers tatt opp i Årsmøtet må være styret i hende innen 22.februar 2019.

Kl 1130. Orientering fra Knorrebakken ressurssenter v/sykepleier Hanne Borgersen.

Kl 1215.Avslutning.

 

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å melde seg på, men det ville være hyggelig om vi vet litt på forhånd hvem som kommer (Skal kjøpe inn litt til kaffen)

For de som må ha overnatting i Tromsø skal vi prøve å refundere overnattingsutgiftene i etterkant.

 

Vel møtt til Årsmøtet.                                        Storslett 7. februar 2019            

 

Vennlig hilsen styret.

Terje Olsen leder  92467214

Liv Norum Kasserer  97759372

Berit Rendal styremedlem 90105229

Marit Lomås styremedlem 48601320

Publisert 11.02.2019 22:21:49

Til toppen