FAGDAG 6. april og årsmøte og fylkesledermøte 7. april 2019

Lørdag 6. april 2019  — Søndag 7. april 2019

Fagdag LHS 6.april, Oslo
 

Sted: Scandichotell St.Olavsplass, Oslo

Fagdag og likemannsseminar 10.00-16.00

Målgruppe: Styret, fylkesledere, medlemmer  og andre interesserte

Program

 • Lasse Pihlstrøm, Huntingtonlege ved Oslo Universitetssykehus. Status på forskning på HS
 • Åsta Tale Strand, FFO kommer og snakker om hvordan FFO  jobber og hvordan vi som liten organisasjon kan bruke dem mer aktivt både sentralt og lokalt.
 • Jeanette Miller, SSD gir oss oppdatert informasjon om pasientforløpet og om SSDs tjenester overfor Huntington berørte
 • Siri Kjølaas Phd kandidat, Oslo Universitetssykehus som holder i studien om barn i HS familier, som SSD har sammen med LHS. Hun vil si noe om arbeidet så langt og om videre planer
 • I tillegg kommer Brit Sande Bakkevig og snakker om vårt nyeste tilskudd til i LHS familien. Ny lokalgruppe i Haugesund!

 

Velkommen!
 

Påmelding til ane_mygland@yahoo.no  93282744 eller livar@sandenmedia.no

 

Årsmøte og fylkesledermøte LHS

7.april, 10.00-16.00: Scandic, St Olavsplass Oslo


Målgruppe: Styret, fylkesledere og medlemmer  

Saker til årsmøtet

 1. Velge dirigent og sekretær
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Kontingent for medlemskap med hovedmedlem og familiemedlemskap (jamfør BUFDIRs nye regler)
 5. Velge valgkomite på to personer
 6. Velge styret

 

Saker til fylkesledermøte

 1. Informasjon fra styret
 2. Oppdateringer av nettsiden, innspill
 3. Mer fleksible og tilgjengelige medlemslister for lokallagene
 4. Diskusjon om regionslag knyttet til ressurssentrene med tilhørende grupper: Vestfold, Haugesund?
 5. Ungdomsleir
 6. Eventuelt

 

Vi avslutter med lunch fra 12.00 - 13.00 på søndagen.

Velkommen på vegne av styret!

Ane Mygland

Publisert 18.03.2019 23:51:07

Til toppen