Stort engasjement på nasjonal HS-konferanse

Onsdag 19. oktober 2011

Onsdag 19.oktober var over 135 personer samlet for å lære mer og bli i stand til å yte best mulig hjelp og tjenester til HS-familier. 

Konferansen markerte startskuddet for nasjonalt fagnettverk for Huntingtons sykdom. En rekke foredragsholdere ga tilhørerne innblikk i ulike tema som medisinske fakta, å ha HS i familien, hvordan drive gode botilbud til pasienter, bruk av Marte Meo-metoden osv. 

Mange av deltagerne jobber i hjemmetjenester og institusjoner i ulike kommuner fra hele landet. De ga uttrykk for stort engasjement og ønske om å knytte kontakter og lære mer.

NKS Olaviken i Bergen, Ranheim helse og omsorgsenter i Trondheim presenterte sine tilbud til HSpasienter. I tillegg fortalte NKS Grefsenlia i Oslo om det bo- og aktivitetstilbudet de vil åpne like over nyttår. Med Olaviken i førersetet utgjør disse tre institusjonene grunnpilarene i fagnettverket.   

Foran en fullsatt sal i Ingeniørenes Hus i Oslo åpnet stortingsrepresentant Laila Dåvøy (Krf) konferansen.  Dåvøy har i en årrekke vist stort politisk engasjement for Huntingtongruppen og bidratt til at det nasjonale fagnettverket for Huntington nå er en realitet. 

-Dette er en stor dag. -Det er fantastisk flott å se så mange fra hele landet som ønsker å bidra til at HS-pasienter og deres familier skal få det bedre fremover. -Vi trenger det sårt, sa leder for LHS, Astri Arnesen da hun innledet om hvordan det er å leve med HS i familien.

Publisert 08.06.2015 16:00:37

Til toppen