Psykolog Regina Marleen van Walsem disputerer til dr.grad.

. Foto: UiO - Anbjørg Kolaas

Huntingtonpasienter er avhengig av tverrfaglige koordinerte helsetjenester for å opprettholde funksjon og helserelatert livskvalitet (HRQoL). I sin avhandling basert på en tverrsnitts studie har Marleen van Walsem studert graden av udekkede behov for helse- og sosiale tjenester blant pasienter med HS i Norge.
 

Les mer her:

Publisert 25.09.2019 14:48:58

   
Til toppen