Likemannsseminar for Oslo og omegn

Lørdag 22. oktober 2016,  10.00 - 16.00

Sted: Radisson Blue, Gardermoen (rett ved togperrongen på Gardermoen)

Tid: 10.00-16.00 (inkludert lunsj)

Tema: Sterkere sammen: Hvordan mobilisere rundt Huntington sykdom.

Publisert 26.09.2016 12:41:07

·       Astri Arnesen, tidligere leder av LHS nyvalgt leder av det Europeiske Nettverket for Huntington (European Huntington Association) forteller om EHA og prosjektet «stronger together» om hvordan vi kan bidra og ha nytte av prosjektet.

·       Marleen van Walsem  psykolog ved Avdeling for nevrohabilitering, OUS, Ullevål sykehus presenterer en fersk studie av sammenhengen mellom dekning, eller mangel på dekning av behov hos HS-pasienter og livskvalitet

·       Astri, Ane og Livar Hølland (styret) refererer høydepunkter fra den Europeiske konferansen i Haag i september. 

·       Ane Mygland leder i LHS og Terje Olsen (styret) referer fra Huntington Nettverkets arbeid og studieturen til Edinburgh august 2016.

·       Vi ønsker også å få en dialog og idedugnad når det gjelder hva styret og landsforeningen skal legge mest vekt på framover.

·       30 og 31 mars 2017 er det Nordisk seminar om HS i Oslo. Overordnet tema er «Hva virker?»  Presenterer tanker rundt dette, og tar gjerne innspill.

 

Målgruppe: Styret, fylkesledere og medlemmer av LHS: pårørende, risikopersoner og pasienter

Påmelding til ane_mygland@yahoo.no (93282744) innen 10. oktober

Til toppen