Pasientforløp ved Huntington sykdom

Ane Mygland har vært LHS sin representant i arbeidsgruppen
Ane Mygland har vært LHS sin representant i arbeidsgruppen

I dette dokumentet beskrives mulige behov, problemstillinger og tiltak i et pasientforløp for pasienter med Huntington sykdom.

Dokumentet er ment å være et hjelpemiddel for å sikre at den som har sykdommen og  dennes pårørende får nødvendig behandling og oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.    

Erfaringene er at oppfølging av denne pasientgruppen har vært tilfeldig, og for mange  utilstrekkelig. Vårt håp er at dette dokumentet kan bidra til å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsetjenesten og bedre behandlingstilbudet.

På  den måten kan man bidra til å sikre at pasientgruppen og pårørende får et faglig forsvarlig  helse- og omsorgstilbud og økt livskvalitet.

Publisert 02.12.2017 22:25:53

Utgitt av Fagnettverk Huntington

November    2017
 

Arbeidsgruppe:
Hilde Tyvoll, nevropsykolog, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Jeanette Ullmann Miller, fysioterapeut, Senter for sjeldne diagnoser/N.K.S. Grefsenlia
Beathe Widding, sykepleier, N.K.S. Grefsenlia
Anders Skogstad, pårørenderepresentant
Ane Mygland, leder av Landsforeningen for Huntington sykdom
Kirsti Østhagen, seniorrådgiver, N.K.S. Kløverinstitusjoner

   


Get Adobe Reader

Read file
 Her kan hente ned dokumentet som er på 23 sider
Til toppen