Forskning - behandling

Publisert 28.11.2015 00:51:03

"99 av 100 HS forskere tror "genesilencing" vil bremse HS"
Utsagnet kommer fra professor Ed Wild på den nordiske Huntington konferansen som ble avholdt i Bergen i slutten av april.  -Bakgrunn for optimismen er at man her angriper den bakenforliggende årsaken til sykdomsutviklingen.  Det kan sammenlignes med å skur av hovedkrana når vannet flømmer utover kjøkkengulvet.  En del metoder handler mer om å tørke opp så godt man kan, mens vannet fortsetter å strømme.  Gen deaktivering er å skru av hovedkrana, sier Wild.  Det er også løfterikt at man nå har funnet kjemiske stoffer som kan stoppe eller dempe produksjonen av det skadelige Huntingtinet, mens cellene fortsetter å lage det friske Huntingtin proteinet som vi trenger til en rekke ulike prosesser. 
Publisert 08.06.2015 15:46:20

Niels Henning Skotte fortalte om hvordan man intenst jobber for å finne de riktige preparatene som er mest effektive i denne prosessen. Han kom til konferansen i Bergen fra Michael Haydens laboratorium i Vancouver der 200 forskere jobber dedikert med oppgaven å finne en kur.  -Det er realistisk å tro at det vil bli satt igang forsøk på pasienter i løpet av 2014.  Vi har allerede prøvd ut noen av de aktuelle stoffene på friske mennesker og det viser seg at de ikke har problematiske bivirkninger.  Derfor er tidsperspektivet for når vi kan komme igang og evt utvide forsøk på pasienter ikke så langt.  Men når det vil bli forsøkt i stor skala, kan jeg ikke si sikkert.  Jeg kan bare love at vi jobber beinhardt for å klare det så raskt som mulig, avslutter Skotte før han setter seg på flyet tilbake til Canada og Vancouver. 

Du kan lese mer fra konferansen på nettsida til Huntingtonfagnettverket: http://www.fagnettverkhuntington.no/kursogseminarer/presentasjoner

Studier av tverrfaglig rehabilitering ved Huntingtons sykdom

Det er eteablert et tverrfaglig rehabiliteringstilbud for pasienter med HS i Norge. Formålet med dette sammendraget er å formidle resultater fra evalueringen av prosjektet ved Vikersund kurbad og Nord-Norges Kurbad.

Begge stedene har tilbud til mennesker med Huntingtons sykdom.

KONKLUSJON: Resultatene indikerer at
intensiv rehabilitering ved HS, og i særlig
grad ulike former for fysisk aktivitet og trening,
er mulig å gjennomføre og er assosiert
med bedret gangfunksjon og høyere skår på
livskvalitet. Det foreligger få randomiserte
studier som har undersøkt effekten av intensiv
rehabilitering ved HS, og det trengs
forskning som sammenlikner grupper som
har fått ulik form for oppfølging, for bedre
å avklare hvilke rehabiliteringstiltak som er
mest effektive.
Takk til Landsforeningen for Huntingtons
sykdom, deltakerne i prosjektet, Senter for
sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus,
og medarbeiderne ved Rehabiliteringssenteret
Nord-Norges Kurbad og Vikersund
Kurbad for støtte gjennom prosjektet. Prosjektet
ble finansiert av Helsedirektoratet.

Publisert 28.11.2015 00:59:34
Fra Nord-Norges Kurbad
Fra Nord-Norges Kurbad

Skrevet av Anu Piira, fysioterapeut, MPH, ved
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad,
Tromsø og Jan C. Frich, nevrolog, professor,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet
i Oslo.

Les artikkelen som fra Fysioterapeuten 9/15

Til toppen