Vestfold NY

Vi drar nå i gang en pilotgruppe for pårørende til personer som har HS i Vestfold. Vi ønsker et sted hvor vi sammen kan dele erfaringer, støtte og hjelpe hverandre. Altså et sted hvor vi både skal få gi og få. Et forum hvor vi kan snakke om det vi opplever både på godt og på vondt.  Tenker også at vi kan ta opp forskjellige emner som angår oss og som vi trenger mer kunnskap om.

Vi  har også et samarbeid med Vestfold DPS avd. Granli. Pas  m/ pårørende som har fått diagnose HS og har bosted i Vestfold kan henvises hit via fastlege.

Vi møtes på Bydelshuset i Tønsberg rundt en kopp kaffe . Velkommen til deg/dere som kjenner at dette kan være av interesse.

Ta gjerne kontakt med meg.

Anne Haugen,
Husøystrand 22
3132 Husøystrand

Telf. 95185416
PS! Foreløpig opprettes det ikke et eget fylkeslag med en underavdelingen/pilotgruppe under Oslo/Akershus.

 

Publisert 13.09.2017 07:16:48

September 2017

   
Til toppen