Psykolog Regina Marleen van Walsem disputerer til dr.grad.

. Foto: UiO - Anbjørg Kolaas

Huntingtonpasienter er avhengig av tverrfaglige koordinerte helsetjenester for å opprettholde funksjon og helserelatert livskvalitet (HRQoL). I sin avhandling basert på en tverrsnitts studie har Marleen van Walsem studert graden av udekkede behov for helse- og sosiale tjenester blant pasienter med HS i Norge.
 

Les mer her:

Publisert 30.06.2017 08:48:51

   
Til toppen