Studier av tverrfaglig rehabilitering ved Huntingtons sykdom

Fra Nord-Norges Kurbad
Fra Nord-Norges Kurbad

Det er eteablert et tverrfaglig rehabiliteringstilbud for pasienter med HS i Norge. Formålet med dette sammendraget er å formidle resultater fra evalueringen av prosjektet ved Vikersund kurbad og Nord-Norges Kurbad.

Begge stedene har tilbud til mennesker med Huntingtons sykdom.

KONKLUSJON: Resultatene indikerer at
intensiv rehabilitering ved HS, og i særlig
grad ulike former for fysisk aktivitet og trening,
er mulig å gjennomføre og er assosiert
med bedret gangfunksjon og høyere skår på
livskvalitet. Det foreligger få randomiserte
studier som har undersøkt effekten av intensiv
rehabilitering ved HS, og det trengs
forskning som sammenlikner grupper som
har fått ulik form for oppfølging, for bedre
å avklare hvilke rehabiliteringstiltak som er
mest effektive.
Takk til Landsforeningen for Huntingtons
sykdom, deltakerne i prosjektet, Senter for
sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus,
og medarbeiderne ved Rehabiliteringssenteret
Nord-Norges Kurbad og Vikersund
Kurbad for støtte gjennom prosjektet. Prosjektet
ble finansiert av Helsedirektoratet.

Publisert 28.11.2015 00:59:34

Skrevet av Anu Piira, fysioterapeut, MPH, ved
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad,
Tromsø og Jan C. Frich, nevrolog, professor,
Institutt for helse og samfunn, Universitetet
i Oslo.
Get Adobe Reader Read file
 Les artikkelen som fra Fysioterapeuten 9/15Til toppen